logo m

ROZWIĄZANIA DLA TRANSPORTU SZYNOWEGO

System lokalizacji gps - wersja zdalna

System lokalizacji gps monitorowanych pojazdów lub innych obiektów GPS umożliwia implementację różnego typu konfiguracji systemu zgodnie z preferencjami klienta/użytkownika. Jedną z możliwości konfiguracji jest wdrożenie systemu lokalizacji gps AkselAVL w wersji zdalnej. Konfiguracja zdalna wymaga od klienta jedynie komputera z dostępem do łącza internetowego. Zalogowanie do systemu odbywa się poprzez przeglądarkę internetową. Całość usług pozwalających na sprawne i poprawne korzystanie z systemu lokalizacji gps monitorowanych pojazdów lub innych obiektów GPS zapewnia dostawca oprogramowania - firma AKSEL.

Zalety konfiguracji zdalnej systemu lokalizacji

  • Pełna mobilność systemu, komputer kliencki/dyspozytorski to dowolna stacja z dostępem do internetu.
  • Automatyczna aktualizacja oprogramowania.
  • Odporność na awarię sprzętu lokalnego przedsiębiorstwa.
  • Odporność na błędy użytkownika.
  • Nie ma potrzeby utrzymywania sieci lokalnej przedsiębiorstwa/klienta ze względu na system lokalizacji gps.
  • Możliwość wykupienia abonamentu na różne typy mapy.
  • Stacja kliencka nie musi gwarantować miejsca na dyskach, w celu przechowywania archiwizowanych danych (dane znajdują sie po stronie dostawcy oprogramowania - firmy AKSEL).
  • Darmowe dane mapowe - dane mapowe po stronie dostawcy oprogramowania, przesyłane do klienta przez HTTP.
  • Nie ma potrzeby budowy infrastruktury po stronie klienta zapewniającej prawidłowe działanie systemu lokalizacji gps.
  • Logowanie do systemu z poziomu przeglądarki internetowej.