logo m

MOTOROLA

MOTOROLA MDRMN4031

Lekki zestaw nagłowny MDRMN4031

 

Zgodne produkty:
Radiotelefon przenośny GP640
Radiotelefon przenośny GP380
Radiotelefon przenośny GP340
Radiotelefon przenośny GP360
Radiotelefon przenośny GP580
Radiotelefon przenośny GP540
Radiotelefon przenośny GP240
Radiotelefon przenośny GP680
Radiotelefon przenośny GP280