logo m

ROZWIĄZANIA DLA TRANSPORTU SZYNOWEGO

System lokalizacji gps - wersja korporacyjna

System lokalizacji gps monitorowanych pojazdów oraz inncyh obiektów GPS umożliwia implementację różnego typu konfiguracji systemu zgodnie z preferencjami klienta/użytkownika. Jedną z możliwości konfiguracji jest wdrożenie systemu lokalizacji AkselAVL w wersji korporacyjnej. Konfiguracja korporacyjna przeznaczona jest dla większych przedsiębiorstw, których wymaganiem jest posiadanie pełnego dostępu do wszystkich elementów/modułów systemu lokalizacji gps. Wdrożenie takiej konfiguracji wymaga od klienta budowy pełnej infrastruktury zapewniającej poprawne działanie systemu lokalizacji monitorowanych pojazdów / obiektów GPS. Systemylokalizacji gps w wersji korporacyjnej wdrażamy głównie w Służbach Bezpieczeństwa Publicznego, jak również w dużych przedsiębiorstwach wymagających pełnej poufności danych.

Lokalizacja GPS - Zalety konfiguracji korporacyjnej:

  • W pełni niezależna transmisja danych.
  • Własna infrastruktura pozwalająca na niezależną, poprawną pracę z systemem lokalizacji.
  • Zwiększona szybkość dostępu do danych.
  • Dostęp do wszystkich danych bez ograniczeń.
  • Brak ograniczeń czasowych dla raportowania i generowania historii związanych z przepsutowością łącza internetowego.
  • Możliwość generacji raportów oraz historii dla monitorowanych pojazdów / obiektów GPS bez konieczności bycia 'online'.
  • Oferowane przez system lokalizacji usługi dedykowane (np. mapa tylko dla danego klienta).
  • Zwiększone bezpieczeństwo dostępu do danych (włam do systemu wymaga złamania zabezpieczeń sieci lokalnej przedsiębiorstwa).