logo m

ROZWIĄZANIA DLA TRANSPORTU SZYNOWEGO

System lokalizacji gps- wersja lokalna

System lokalizacji monitorowanych pojazdów oraz innych obiektów GPS umożliwia implementację różnego typu konfiguracji systemu zgodnie z preferencjami klienta/użytkownika. Jedną z możliwości konfiguracji jest wdrożenie systemu lokalizacji AkselAVL w wersji lokalnej. Konfiguracja lokalna to umieszczenie po stronie klienta komputera z serwisami: map, danych, zdarzeń oraz konfiguracji, a następnie połączenie go z końcówką kliencką (dyspozytorską). Komputer dyspozytora to dowolna stacja, na której instalowane jest oprogramowanie AkselAVL. Serwer danych oraz komunikacja pomiędzy serwerem, a klientem zapewniana jest z poziomu dostawcy oprogramowania - firmy AKSEL.

Lokalizacja GPS - Zalety konfiguracji lokalnej

  • Zwiększona szybkość dostępu do danych.
  • Dostęp do wszystkich danych bez ograniczeń.
  • Brak ograniczeń czasowych dla raportowania i generowania historii związanych z przepsutowością łącza internetowego.
  • Możliwość generacji raportów oraz historii dla monitorowanych pojazdów / obiektów GPS bez konieczności bycia 'online'.
  • Podwójne buforowanie danych historycznych (u klienta, na serwerze AKSEL).
  • Oferowane przez system lokalizacji gps usługi dedykowane (np. mapa tylko dla danego klienta).
  • Zwiększone bezpieczeństwo dostępu do danych (włam do systemu wymaga złamania zabezpieczeń sieci lokalnej przedsiębiorstwa).
  • Możliwość importu konfiguracji systemu lokalizacji z serwera AKSEL w przypadku awarii po stronie klienta.
  • Możliwość eksportu konfiguracji lokalnej na serwer w celu zabezpieczenia systemu w razie awarii po stronie klienta.