logo m

HOSPITALITY

PRODUCTS


TECHNOLOGIA SIMULCAST – OPTYMALIZACJA GOSPODARKI WIDMEM CZĘSTOTLIWOŚCI


Technologia SIMULCAST umożliwia budowę systemów radiokomunikacyjnych zapewniających natychmiastową, niezawodną komunikację na dużych obszarach, w terenach górskich, w tunelach, na autostradach oraz w miejscach gdzie nie występuje infrastruktura IP.

W dotychczasowych wielkoobszarowych systemach radiokomunikacyjnych tzw. multi-site składających się z więcej niż jednej stacji bazowej lub przemiennika połączonych w sieć, występuje szereg problemów jak: konieczność zmiany komórki (strefy) przez abonenta, które powinno być realizowane przy współpracy terminala infrastruktury, czas uzyskania połączenia, konieczność posiadania wystarczającej liczby częstotliwości do utworzenia wymaganej wielkości i pojemności sieci.

Rozwiązaniem dla bardzo wielu zastosowań jest wydajny system Simulcast, który usuwa wszystkie ograniczenia systemów multi-site. Simulcast to wprowadzenie jednej „dużej komórki" z tą samą częstotliwością na całym obszarze pokrycia. Takie rozwiązanie redukuje prawie do zera czas potrzebny na odszukanie wybranego terminala w sieci oraz czas na wybór właściwej stacji bazowej. Simulcast pozwala na szybką zmianę komórek w stacji bazowej podczas komunikacji. Radiotelefony „widzą” system, jako jedną strefę. System jest dostępny w trybie analogowym, w trybie cyfrowym DMR TDMA lub w trybie mieszanym.

simulcast


Simulcast RADIO-ACTIVITY posiada bardzo szerokie możliwości konfiguracji, od niewielkich systemów składających się z kilku stacji bazowych po systemy wielkoobszarowe zintegrowane ze stanowiskami dyspozytorskimi.

Stacje bazowe Simulcast firmy Radio-Activity pracują w oparciu o nowoczesną, wyrafinowaną technologię zarządzania stacją przez oprogramowanie i procesor DSP. Transmisja, odbiór oraz kalibracji urządzeń są kontrolowane przez procesor. Dokładność czasu jest synchronizowana za pomocą sygnału GPS. Stacje Radio-Activity posiadają wbudowaną funkcję odbioru zbiorczego z dwóch anten, funkcjonalność zapewnia wzrost jakości odbieranego sygnału szczególnie przy pracy w trybie cyfrowym.

Oprogramowanie Radio-Activity umożliwia pełną, bardzo rozbudowaną diagnostykę urządzeń systemu, możliwość generowania wielu form alertów systemowych, połączenie z systemami zewnętrznymi przez bramę interfejsów (np. telefonia SIP, konsole dyspozytorów).

Najnowszym produktem w ofercie RadioActivity jest stacja bazowa/przemiennik o nazwie KAIROS

Wśród cech wyróżniających to urządzenie wymienić można:
- kompaktowość: wymiary 160x200x45mm -> w celu zminimalizowania przestrzeni instalacyjnych
- możliwość montażu w stojaku: 1 przemiennik + filtry lub dwa przemienniki w racku 2UT (montaż w poziomie); maksymalnie 6 przemienników w 5UT (montaż w pionie)
- waga zaledwie 1,3 kg 
- wyjątkowo niskie zużycie energii; stacja bazowa może być zasilana przez panel słoneczny

ZALETY URZĄDZEŃ RADIO-ACTIVITY:
- praca w trybie dual mode (analogowy i cyfrowy DMR)
- zaprojektowane do pracy w systemie simulcast
- odbiornik soft diversity
- platforma linux
- porty IP dla aplikacji głosu i danych
- możliwość zdalnego programowania
- wbudowany analogowy i cyfrowy system votingu
- kompaktowa budowa
- bardzo niski pobór prądu
- możliwość pracy 100% w trybie nadawania 
- praca całej sieci na jednej parze częstotliwości
- zwiększone zasięgi radiowe dzięki zastosowaniu odbioru zbiorczego

STRATEGICZNE PROJEKTY W EUROPIE:
Autostrada Val d’Aosta Raccordo Autostradale Valle d'Aosta S.p.A. (Włochy) - sieć 16 stacji bazowych Simulcast zapewniających łączność głosową dla straży pożarnej na autostradzie
ARPA Lombardia (Włochy) - system 72 stacji bazowych do celu telemetrii w rejonie Lombardia
Kolej BSL Bern-Lötschberg-Simplon (Szwajcaria) - sieć 26 stacji bazowych Radio Activity na potrzeby łączności dla straży pożarnej w tunelu kolejowym.

PRZYKŁADOWE WDROŻENIA W POLSCE:
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - system DMR TDMA, terminale MOTORBBO, Infrastruktura Radio Activity, aplikacja dyspozytorska ConSEL
Tatrzański Park narodowy - system DMR TDMA, terminale MOTORBBO, Infrastruktura Radio Activity, aplikacja dyspozytorska ConSEL
Gorczański Park narodowy – system DMR TDMA, terminale MOTORBBO, Infrastruktura Radio Activity, aplikacja dyspozytorska ConSEL

System lokalizacji gps - wersja korporacyjna

System lokalizacji gps monitorowanych pojazdów oraz inncyh obiektów GPS umożliwia implementację różnego typu konfiguracji systemu zgodnie z preferencjami klienta/użytkownika. Jedną z możliwości konfiguracji jest wdrożenie systemu lokalizacji AkselAVL w wersji korporacyjnej. Konfiguracja korporacyjna przeznaczona jest dla większych przedsiębiorstw, których wymaganiem jest posiadanie pełnego dostępu do wszystkich elementów/modułów systemu lokalizacji gps. Wdrożenie takiej konfiguracji wymaga od klienta budowy pełnej infrastruktury zapewniającej poprawne działanie systemu lokalizacji monitorowanych pojazdów / obiektów GPS. Systemylokalizacji gps w wersji korporacyjnej wdrażamy głównie w Służbach Bezpieczeństwa Publicznego, jak również w dużych przedsiębiorstwach wymagających pełnej poufności danych.

Lokalizacja GPS - Zalety konfiguracji korporacyjnej:

 • W pełni niezależna transmisja danych.
 • Własna infrastruktura pozwalająca na niezależną, poprawną pracę z systemem lokalizacji.
 • Zwiększona szybkość dostępu do danych.
 • Dostęp do wszystkich danych bez ograniczeń.
 • Brak ograniczeń czasowych dla raportowania i generowania historii związanych z przepsutowością łącza internetowego.
 • Możliwość generacji raportów oraz historii dla monitorowanych pojazdów / obiektów GPS bez konieczności bycia 'online'.
 • Oferowane przez system lokalizacji usługi dedykowane (np. mapa tylko dla danego klienta).
 • Zwiększone bezpieczeństwo dostępu do danych (włam do systemu wymaga złamania zabezpieczeń sieci lokalnej przedsiębiorstwa).

System lokalizacji gps- wersja lokalna

System lokalizacji monitorowanych pojazdów oraz innych obiektów GPS umożliwia implementację różnego typu konfiguracji systemu zgodnie z preferencjami klienta/użytkownika. Jedną z możliwości konfiguracji jest wdrożenie systemu lokalizacji AkselAVL w wersji lokalnej. Konfiguracja lokalna to umieszczenie po stronie klienta komputera z serwisami: map, danych, zdarzeń oraz konfiguracji, a następnie połączenie go z końcówką kliencką (dyspozytorską). Komputer dyspozytora to dowolna stacja, na której instalowane jest oprogramowanie AkselAVL. Serwer danych oraz komunikacja pomiędzy serwerem, a klientem zapewniana jest z poziomu dostawcy oprogramowania - firmy AKSEL.

Lokalizacja GPS - Zalety konfiguracji lokalnej

 • Zwiększona szybkość dostępu do danych.
 • Dostęp do wszystkich danych bez ograniczeń.
 • Brak ograniczeń czasowych dla raportowania i generowania historii związanych z przepsutowością łącza internetowego.
 • Możliwość generacji raportów oraz historii dla monitorowanych pojazdów / obiektów GPS bez konieczności bycia 'online'.
 • Podwójne buforowanie danych historycznych (u klienta, na serwerze AKSEL).
 • Oferowane przez system lokalizacji gps usługi dedykowane (np. mapa tylko dla danego klienta).
 • Zwiększone bezpieczeństwo dostępu do danych (włam do systemu wymaga złamania zabezpieczeń sieci lokalnej przedsiębiorstwa).
 • Możliwość importu konfiguracji systemu lokalizacji z serwera AKSEL w przypadku awarii po stronie klienta.
 • Możliwość eksportu konfiguracji lokalnej na serwer w celu zabezpieczenia systemu w razie awarii po stronie klienta.

System lokalizacji gps - wersja zdalna

System lokalizacji gps monitorowanych pojazdów lub innych obiektów GPS umożliwia implementację różnego typu konfiguracji systemu zgodnie z preferencjami klienta/użytkownika. Jedną z możliwości konfiguracji jest wdrożenie systemu lokalizacji gps AkselAVL w wersji zdalnej. Konfiguracja zdalna wymaga od klienta jedynie komputera z dostępem do łącza internetowego. Zalogowanie do systemu odbywa się poprzez przeglądarkę internetową. Całość usług pozwalających na sprawne i poprawne korzystanie z systemu lokalizacji gps monitorowanych pojazdów lub innych obiektów GPS zapewnia dostawca oprogramowania - firma AKSEL.

Zalety konfiguracji zdalnej systemu lokalizacji

 • Pełna mobilność systemu, komputer kliencki/dyspozytorski to dowolna stacja z dostępem do internetu.
 • Automatyczna aktualizacja oprogramowania.
 • Odporność na awarię sprzętu lokalnego przedsiębiorstwa.
 • Odporność na błędy użytkownika.
 • Nie ma potrzeby utrzymywania sieci lokalnej przedsiębiorstwa/klienta ze względu na system lokalizacji gps.
 • Możliwość wykupienia abonamentu na różne typy mapy.
 • Stacja kliencka nie musi gwarantować miejsca na dyskach, w celu przechowywania archiwizowanych danych (dane znajdują sie po stronie dostawcy oprogramowania - firmy AKSEL).
 • Darmowe dane mapowe - dane mapowe po stronie dostawcy oprogramowania, przesyłane do klienta przez HTTP.
 • Nie ma potrzeby budowy infrastruktury po stronie klienta zapewniającej prawidłowe działanie systemu lokalizacji gps.
 • Logowanie do systemu z poziomu przeglądarki internetowej.